ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek działania sił przyrody (np. powódź, zalanie, pożar, wichura) oraz wskutek włamania lub rabunku.

Ochrona może obejmować również szkody powstałe bez względu na ich przyczynę - nawet kiedy Ty sam lub Twoi bliscy doprowadzicie przez nieuwagę do zniszczenia Waszego mienia. 

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dom, mieszkanie, dom w budowie lub domek letniskowy oraz wszelkie przedmioty znajdujące się wewnątrz nieruchomości (m.in. sprzęt RTV, AGD, antyki), a także na posesji lub na tarasie
(np. meble ogrodowe). 

Mężczyzna, wiek 17 lat. Podczas treningu piłki nożnej ubezpieczony doznał otwartego złamania lewej nogi. 

Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, złamania kości, pobytu w szpitalu oraz sfinansował trzymiesięczną rehabilitację wspierającą powrót do zdrowia.

Kobieta, wiek 56 lat. Wskutek powikłań wywołanych przewlekłą niewydolnością naczyniową konieczna była amputacja prawej nogi. 

Ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w wysokości 82.500 zł, które ubezpieczona przeznaczyła na pomoc psychologiczną, remont łazienki oraz zakup sprzętów ortopedycznych, ułatwiających przystosowanie się do nowej sytuacji.

Mężczyzna, wiek 38 lat. Wskutek wypadku na motocyklu ubezpieczony doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego. Konsekwencją zdarzenia był paraliż obu kończyn dolnych.

Ubezpieczyciel przez okres 20 lat będzie wypłacać miesięczne świadczenie (rentę) w wysokości 4.500 zł. 

Mężczyzna, wiek 52 lata, diagnoza: zwężenie zastawek serca skutkujące zaburzeniami rytmu  serca. Ubezpieczyciel:

- zorganizował wydanie opinii medycznej wraz z planem leczenia,
- sfinansował transport, pobyt ubezpieczonego w klinice w Monachium,
pokrył koszy operacji wymiany zastawek serca oraz całego leczenia
(wraz z ponownym pobytem w szpitalu w celu kontroli stanu zdrowia),
wypłacił świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. 

KONTAKT

Zapewnij profesjonalną pomoc sobie i swoim bliskim.
Skontaktuj się z nami.

Świadczenia

Kobieta, wiek 36 lat, diagnoza: nowotwór piersi. Ubezpieczyciel:

- zorganizował wydanie opinii medycznej wraz z planem leczenia, 
- sfinansował przelot ubezpieczonej i jej męża do kliniki w Hiszpanii,
- pokrył koszty operacji, a także leków za granicą jak i w Polsce,
- zapewnił kontrolę stanu zdrowia po przeprowadzonym leczeniu,
- wypłacił świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonej w szpitalu.

Dziecko, wiek 5 lat, diagnoza: zapalenie wyrostka robaczkowego. Ubezpieczyciel:

- zorganizował leczenie w prywatnej klinice,
- sfinansował wykonanie wszelkich, niezbędnych badań, 
- wypłacił świadczenie za każdy dzień pobytu dziecka w szpitalu.

Ubezpieczenia zdrowotne można podzielić na dwie odrębne kategorie: 

  • ubezpieczenia o charakterze finansowym: w sytuacji zachorowania ubezpieczyciel wypłaca określoną w polisie kwotę świadczenia,

  • ubezpieczenia o charakterze organizacyjnym: w sytuacji zachorowania ubezpieczyciel organizuje oraz finansuje leczenie (w Polsce lub za granicą).

 

Poznaj je w praktyce.

Organizacja i finansowanie leczenia

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Kiedy potrzebna jest wszelka pomoc

ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

kontakt@artubezpieczenia.com.pl

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

KONTAKT

STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK

ubezpieczenia podróżne

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia pojazdów

ubezpieczenia pojazdów firmy

ubezpieczenia pracowników

ubezpieczenia OC

firmy pozostałe

firmy zarządzające wynajmem (podnajmem) nieruchomości

osoby fizyczne

ubezpieczenia majątku

ubezpieczenia nieruchomości

etyka pracy

materiały filmowe

zespół

firmy

klienci indywidualni

OFERTA

KONTAKT DO UBEZPIECZYCIELI

INFORMACJE PRAWNE

O NAS

START

+48 782 550 170

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie
ART Ubezpieczenia - facebook