ART Ubezpieczenia - facebook
ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

+48 782 550 170

START

O NAS

INFORMACJE PRAWNE

KONTAKT DO UBEZPIECZYCIELI

OFERTA

klienci indywidualni

firmy

zespół

materiały filmowe

etyka pracy

ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenia majątku

osoby fizyczne

firmy zarządzające wynajmem (podnajmem) nieruchomości

firmy pozostałe

ubezpieczenia OC

ubezpieczenia pracowników

ubezpieczenia pojazdów firmy

ubezpieczenia pojazdów

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia podróżne

STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK

KONTAKT

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

kontakt@artubezpieczenia.com.pl

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy propozycje ubezpieczenia.

KONTAKT

Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Oferta ubezpieczeń oferowanych przez banki jest zróżnicowana zarówno pod względem zakresu jak i ceny. Sprawdź, porównaj i wybierz świadomie, bo to nie tyle ochrona banku, co ochrona Twoich spadkobierców.

  • bo posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem produktami ubezpieczeniowymi oraz likwidacją szkód,

  • bo jesteśmy partnerem strategicznym  Stowarzyszenia Mieszkanicznik,

  • bo w doborze rozwiązania kierujemy się wyłącznie dobrem klienta.

Proponowane przez nas rozwiązania nie zawierają wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczenia z tytułu m.in.:

  • zgonu spowodowanego chorobami nabytymi przed dniem zawarcia polisy (częsty zapis w umowach ubezpieczenia powiązanych z kredytem i częsty powód odmowy wypłaty świadczenia),

  • zgonu w stanie nietrzeźwości,

  • zgonu podczas uprawiania sportów ryzykownych lub ekstremalnych.

Posiadasz ubezpieczenie do kredytu zakupione w banku i myślisz, jak zmniejszyć comiesięczną ratę zobowiązania?

Sprawdź o ile mniej możesz płacić za ubezpieczenie!

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dom, mieszkanie, dom w budowie lub domek letniskowy oraz wszelkie przedmioty znajdujące się wewnątrz nieruchomości (m.in. sprzęt RTV, AGD, antyki), a także na posesji lub na tarasie
(np. meble ogrodowe). 

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek działania sił przyrody (np. powódź, zalanie, pożar, wichura) oraz wskutek włamania lub rabunku.

Ochrona może obejmować również szkody powstałe bez względu na ich przyczynę - nawet kiedy Ty sam lub Twoi bliscy doprowadzicie przez nieuwagę do zniszczenia Waszego mienia. 

Konkurencyjna cena ubezpieczenia

Przykładowe składki ubezpieczenia
d
la sumy 300.000 zł*

miesięczne składki na ochronę ubezpieczeniową, wyliczenia na dzień 10.12.2021 r. dla zdrowego mężczyzny wykonującego zawód niskiego ryzyka
(przyjęto zawód: pracownik biurowy). 

Bez zbędnych wyłączeń...

Dlaczego z nami?

Okres ubezpieczenia

Wiek
ubezpieczonego

10 lat

30 lat

30 zł

37 zł

53 zł

78 zł

125 zł

215 zł

54 zł

81 zł

133 zł

81 zł

39 zł

55 zł

35 lat

40 lat

45 lat

20 lat

30 lat

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie