ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

30 lat

20 lat

45 lat

40 lat

35 lat

55 zł

39 zł

81 zł

133 zł

81 zł

54 zł

215 zł

125 zł

78 zł

53 zł

37 zł

30 zł

30 lat

10 lat

Wiek
ubezpieczonego

Okres ubezpieczenia

Dlaczego z nami?

Bez zbędnych wyłączeń...

miesięczne składki na ochronę ubezpieczeniową, wyliczenia na dzień 10.12.2021 r. dla zdrowego mężczyzny wykonującego zawód niskiego ryzyka
(przyjęto zawód: pracownik biurowy). 

Przykładowe składki ubezpieczenia
d
la sumy 300.000 zł*

Konkurencyjna cena ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek działania sił przyrody (np. powódź, zalanie, pożar, wichura) oraz wskutek włamania lub rabunku.

Ochrona może obejmować również szkody powstałe bez względu na ich przyczynę - nawet kiedy Ty sam lub Twoi bliscy doprowadzicie przez nieuwagę do zniszczenia Waszego mienia. 

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dom, mieszkanie, dom w budowie lub domek letniskowy oraz wszelkie przedmioty znajdujące się wewnątrz nieruchomości (m.in. sprzęt RTV, AGD, antyki), a także na posesji lub na tarasie
(np. meble ogrodowe). 

Posiadasz ubezpieczenie do kredytu zakupione w banku i myślisz, jak zmniejszyć comiesięczną ratę zobowiązania?

Sprawdź o ile mniej możesz płacić za ubezpieczenie!

Proponowane przez nas rozwiązania nie zawierają wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczenia z tytułu m.in.:

  • zgonu spowodowanego chorobami nabytymi przed dniem zawarcia polisy (częsty zapis w umowach ubezpieczenia powiązanych z kredytem i częsty powód odmowy wypłaty świadczenia),

  • zgonu w stanie nietrzeźwości,

  • zgonu podczas uprawiania sportów ryzykownych lub ekstremalnych.

  • bo posiadamy wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem produktami ubezpieczeniowymi oraz likwidacją szkód,

  • bo jesteśmy partnerem strategicznym  Stowarzyszenia Mieszkanicznik,

  • bo w doborze rozwiązania kierujemy się wyłącznie dobrem klienta.

Oferta ubezpieczeń oferowanych przez banki jest zróżnicowana zarówno pod względem zakresu jak i ceny. Sprawdź, porównaj i wybierz świadomie, bo to nie tyle ochrona banku, co ochrona Twoich spadkobierców.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

KONTAKT

Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy propozycje ubezpieczenia.

ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

kontakt@artubezpieczenia.com.pl

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

KONTAKT

STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK

ubezpieczenia podróżne

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia pojazdów

ubezpieczenia pojazdów firmy

ubezpieczenia pracowników

ubezpieczenia OC

firmy pozostałe

firmy zarządzające wynajmem (podnajmem) nieruchomości

osoby fizyczne

ubezpieczenia majątku

ubezpieczenia nieruchomości

etyka pracy

materiały filmowe

zespół

firmy

klienci indywidualni

OFERTA

KONTAKT DO UBEZPIECZYCIELI

INFORMACJE PRAWNE

O NAS

START

+48 782 550 170

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie
ART Ubezpieczenia - facebook