ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

Ochrona na wypadek śmierci z każdej przyczyny (zielone słupki na wykresie) uwzględnia jedynie pięć okoliczności wyłączających wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela.

Jest to zgon wskutek:

1. działań wojennych lub zbrojnych,

2. dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, w tym aktach terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, chyba że wynikało to z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

3. usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,

4. samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem 2 lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia,

5. choroby będącej wynikiem nadużywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, środków odurzających albo innych substancji o podobnym działaniu, o ile śmierć ta nastąpiła nie później niż 3 lata od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Od drugiego roku polisy korzystasz z ochrony na wypadek śmierci z każdej przyczyny: wysokość świadczenia rośnie z każdym rokiem, zgodnie z zielonymi słupkami na wykresie (w 5 roku korzystasz już z pełnej ochrony).

Pierwsze w Polsce ubezpieczenie na życie bez badań i bez ankiety medycznej na sumę nawet 500.000 zł. 

Jak to działa?

Mam dla Ciebie propozycję!

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek działania sił przyrody (np. powódź, zalanie, pożar, wichura) oraz wskutek włamania lub rabunku.

Ochrona może obejmować również szkody powstałe bez względu na ich przyczynę - nawet kiedy Ty sam lub Twoi bliscy doprowadzicie przez nieuwagę do zniszczenia Waszego mienia. 

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dom, mieszkanie, dom w budowie lub domek letniskowy oraz wszelkie przedmioty znajdujące się wewnątrz nieruchomości (m.in. sprzęt RTV, AGD, antyki), a także na posesji lub na tarasie
(np. meble ogrodowe). 

Poszukujesz długoterminowego ubezpieczenia na życie, jednak z uwagi na stan zdrowia lub obciążenia rodzinne otrzymałeś odmowę objęcia ochroną?

Przeraża się biurokracja związana z zawarciem polisy?

Nie masz czasu na badania lekarskie?

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Bez ankiety medycznej, bez badań lekarskich, od 17 zł miesięcznie - to możliwe?

SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ SWOJEJ SKŁADKI

Poświęć 30 sekund, poznaj propozycję składki i kup ubezpieczenie bez zbędnych formalności!

Kup ubezpieczenie teraz - bez wychodzenia z domu!

100%

75%

50%

0%

25%

5 rok ubezpieczenia

4 rok ubezpieczenia

3 rok ubezpieczenia

2 rok ubezpieczenia

1 rok ubezpieczenia

Ubezpieczenie z każdej przyczyny (również nieszczęśliwy wypadek)

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

W całym okresie ubezpieczenia korzystasz z ochrony na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (np. wypadek komunikacyjny i inne zdarzenia nie związane ze stanem Twojego zdrowia i spowodowane przez tzw. okoliczności zewnętrzne).

ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

kontakt@artubezpieczenia.com.pl

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

KONTAKT

STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK

ubezpieczenia podróżne

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia pojazdów

ubezpieczenia pojazdów firmy

ubezpieczenia pracowników

ubezpieczenia OC

firmy pozostałe

firmy zarządzające wynajmem (podnajmem) nieruchomości

osoby fizyczne

ubezpieczenia majątku

ubezpieczenia nieruchomości

etyka pracy

materiały filmowe

zespół

firmy

klienci indywidualni

OFERTA

KONTAKT DO UBEZPIECZYCIELI

INFORMACJE PRAWNE

O NAS

START

+48 782 550 170

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie
ART Ubezpieczenia - facebook