ART Ubezpieczenia - facebook
ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

+48 782 550 170

START

O NAS

INFORMACJE PRAWNE

KONTAKT DO UBEZPIECZYCIELI

OFERTA

klienci indywidualni

firmy

zespół

materiały filmowe

etyka pracy

ubezpieczenia nieruchomości

ubezpieczenia majątku

osoby fizyczne

firmy zarządzające wynajmem (podnajmem) nieruchomości

firmy pozostałe

ubezpieczenia OC

ubezpieczenia pracowników

ubezpieczenia pojazdów firmy

ubezpieczenia pojazdów

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia zdrowotne

ubezpieczenia podróżne

STOWARZYSZENIE MIESZKANICZNIK

KONTAKT

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

kontakt@artubezpieczenia.com.pl

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie

ART Ubezpieczenia sp. z o.o. ul. Sympatyczna 18/28, 80-176 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000894352, NIP: 5833426323, kapitał zakładowy: 5 100,00 PLN

W całym okresie ubezpieczenia korzystasz z ochrony na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
(np. wypadek komunikacyjny i inne zdarzenia nie związane ze stanem Twojego zdrowia i spowodowane przez tzw. okoliczności zewnętrzne).

1 rok ubezpieczenia

2 rok ubezpieczenia

3 rok ubezpieczenia

4 rok ubezpieczenia

5 rok ubezpieczenia

25%

0%

50%

75%

100%

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie z każdej przyczyny (również nieszczęśliwy wypadek)

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami - odpowiemy na wszystkie pytania i przygotujemy propozycje ubezpieczenia.

KONTAKT

Bez ankiety medycznej, bez badań lekarskich - to możliwe?

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Poszukujesz długoterminowego ubezpieczenia na życie, jednak z uwagi na stan zdrowia lub obciążenia rodzinne otrzymałeś odmowę objęcia ochroną?

Przeraża się biurokracja związana z zawarciem polisy?

Nie masz czasu na badania lekarskie?

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć dom, mieszkanie, dom w budowie lub domek letniskowy oraz wszelkie przedmioty znajdujące się wewnątrz nieruchomości (m.in. sprzęt RTV, AGD, antyki), a także na posesji lub na tarasie
(np. meble ogrodowe). 

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody powstałe wskutek działania sił przyrody (np. powódź, zalanie, pożar, wichura) oraz wskutek włamania lub rabunku.

Ochrona może obejmować również szkody powstałe bez względu na ich przyczynę - nawet kiedy Ty sam lub Twoi bliscy doprowadzicie przez nieuwagę do zniszczenia Waszego mienia. 

Mam dla Ciebie propozycję!

Jak to działa?

Pierwsze w Polsce ubezpieczenie na życie bez badań i bez ankiety medycznej na sumę nawet 500.000 zł. 

Od drugiego roku polisy korzystasz z ochrony na wypadek śmierci z każdej przyczyny: wysokość świadczenia rośnie z każdym rokiem, zgodnie z zielonymi słupkami na wykresie (w 5 roku korzystasz już z pełnej ochrony).

1. działań wojennych lub zbrojnych,

2. dobrowolnego i aktywnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, w tym aktach terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach, chyba że wynikało to z wykonywania czynności służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,

3. usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa,

4. samobójstwa Ubezpieczonego przed upływem 2 lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia,

5. choroby będącej wynikiem nadużywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, środków odurzających albo innych substancji o podobnym działaniu, o ile śmierć ta nastąpiła nie później niż 3 lata od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

Ochrona na wypadek śmierci z każdej przyczyny (zielone słupki na wykresie) uwzględnia jedynie pięć okoliczności wyłączających wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela.

Jest to zgon wskutek:

ART Ubezpieczenia majątek OC najemcy OC firmy wynajem mieszkania ubezpieczenia na życie online zdalnie